Tanken med bloggen

Tanken med den här bloggen är att förmedla kunskap till mina elever och utöka klassrummet till att inte bara vara en fysisk miljö på skolan. Det finns också en tanke med att kunna bjuda in er föräldrar till att få en större insyn i vad vi gör i skolan och möjlighet att följa ert barns lärande … Mer Tanken med bloggen